Česky

O nás

Společnost Ost-West Anlagenmontage s.r.o. je česká firma působící na světových trzích už druhou dekádu. Vznikla v roce 2012 s cílem soustředit dlouholeté zkušenosti, zdroje a kapacity v této společnosti na poskytování komplexních dodávek investičních celků a služeb v různých odvětvích průmyslu, s důrazem na zahraniční trhy. V naší společnosti nacházejí uplatnění především velmi kvalitní svářeči, potrubáři, zámečníci, elektrikáři, mechanici a izolatéři, kteří mají ve svém oboru letité zkušenosti, hlavně pak ze zahraničí. Naše služby nabízíme převážně v potravinářském, farmaceutickém a automobilovém průmyslu.

VIZE 2025

Budujeme naši společnost s rozumem a odhodláním. Věříme v korektní a kvalitní podnikání. Díky tomu patříme na trhu ke stabilním a vyhledávaným partnerům pro všechny, kterým naše služby pomáhají k úspěchu. Máme cíl a potenciál stále se zlepšovat.

MISE 2025

Využíváním inovativních řešení, špičkových znalostí a kvalitních provedení v oblastech mechanických a elektrotechnických montáží přispíváme k rozvoji společnosti, k dobrému jménu českého průmyslu ve světě a k aktivní ochraně životního prostředí.

Nabízíme tyto služby

 • Montáže (předvýroba) potrubních systémů
 • Montáže (předvýroba) konstrukcí
 • Montáže (demontáže) jednotlivých zařízení a technologických celků
 • Montáže (předvýroba) nádrží a tanků
 • Montáže (předvýroba) ventilových bloků
 • Svařování orbitálními automaty
 • Nedestruktivní vizuální kontrola svarů endoskopy
 • Svařování plastů
 • Montáže elektrotechnických slaboproudých zařízení
 • Izolace potrubí a tanků

Orbitální svářečky

Přesné a rychlé svařování je základ kvality – to zajišťují mimo jiné naše svářecí orbitální poloautomaty.

Endoskopy

Dalším důležitým prvkem kvality je nedestruktivní monitoring a průkazná evidence provedených svarů pomocí moderních endoskopů.

Certifikáty

Naše společnost byla úspěšně certifikována Výzkumným ústavem pozemních staveb – certifikační společností, s.r.o. a společností TESYDO, s.r.o. podle norem:

 • ČSN EN ISO 9001:2009 pro systém managementu kvality
 • ČSN EN ISO 45001:2018 pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • ČSN EN ISO 14001:2016 pro Systém environmentálního managementu
 • ČSN EN ISO 3834-2:2006 pro procesy svařování
 • ČSN EN 1090-1:2009+A1 pro posuzování shody kovových konstrukcí
 • ČSN EN 1090-2:2008+A1 pro provádění ocelových konstrukcí

Etický kodex společnosti


Naše společnost získala podporu z Operačního programu Zaměstnanost na realizaci projektu reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013011
Název: Vzdělávání v Ost-West Anlagenmontage s.r.o.

Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně klíčových kompetencí pracovníků společnosti Ost-West Anlagenmontage s.r.o. prostřednictvím realizace cíleného vzdělávání v technických a měkkých dovednostech.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Nabídka práce

Celoročně hledáme a přijímáme kvalifikované pracovníky, kterým po zapracování nabízíme dlouhodobou spolupráci.

Prohlédnout

Reference

I když realizujeme zakázky po celém světě (např. USA, Nový Zéland, Zambie), přeci jen největší objem naší práce směřuje do evropských zemí, a to jak do zemí EU, tak i do ostatních jako je například Švýcarsko nebo Norsko.

Prohlédnout
Ost-West Anlagenmontage s.r.o.
Masarykovo nám. 292
436 01 Litvínov
IČ: 28751647, DIČ: CZ28751647

Tel: +420 476 700 524
Fax: +420 746 111 180
E-mail: info@ostwest.cz