Česky

Etický kodex

Zpět na stránku O nás

Etický kodex společnosti

1. Všeobecné zásady

Hlavním úkolem společnosti Ost-West Anlagenmontage s.r.o. (dále jen „Společnost“ nebo „Ost-West“) je rozvíjet a udržovat ekonomicky zdravé a prosperující podnikání. Společnost přijímá odpovědnost všude tam, kde může svou činnost účinně řídit. Neseme odpovědnost vůči prostředím, kde působíme, vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům a obecné veřejnosti. Proto jsme si pro své podnikání stanovili tyto zásady:

2. Chování na trhu

Korupce, úplatkářství a nekalá hospodářská soutěž rozvracejí trh a představují překážku zdravého hospodářského a sociálního vývoje. Ost-West žádnou z těchto aktivit netoleruje.

3. Zaměstnanecké vztahy

Pro Ost-West má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost. Pracovní podmínky nabízené zaměstnancům musí odpovídat alespoň minimálním požadavkům národních zákonných norem a předpisů a příslušných úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO).

4. Životní prostředí

Ost-West pevně věří, že projektový rozvoj a technologické realizace při stavební činnosti mohou významně přispět k vytvoření trvale udržitelnějšího světa a v souladu s tímto přesvědčením uplatňuje na všech úrovních proaktivní řízení s ohledem na ochranu životního prostředí.


Etický kodex zaměstnance

Etický kodex zaměstnance vymezuje nejdůležitější zásady chování zaměstnanců společnosti ke klientům, partnerům, veřejnosti i k sobě navzájem.

1. Zásada zákonnosti

2. Zásada kvality

3. Zásada etiky práce

4. Zásada kolegiality

5. Zásada otevřenosti

6. Zásada odpovědnosti za dobré jméno společnosti

Nabídka práce

Celoročně hledáme a přijímáme kvalifikované pracovníky, kterým po zapracování nabízíme dlouhodobou spolupráci.

Prohlédnout

Reference

I když realizujeme zakázky po celém světě (např. USA, Nový Zéland, Zambie), přeci jen největší objem naší práce směřuje do evropských zemí, a to jak do zemí EU, tak i do ostatních jako je například Švýcarsko nebo Norsko.

Prohlédnout
Ost-West Anlagenmontage s.r.o.
Masarykovo nám. 292
436 01 Litvínov
IČ: 28751647, DIČ: CZ28751647

Tel: +420 476 700 524
Fax: +420 746 111 180
E-mail: info@ostwest.cz