Polski

O nas

Firma Ost-West Anlagenmontage s. r. o. to dynamicznie rozwijająca się firma czeska. Powstała w roku 2012 mając na celu skoncentrowanie w tej firmie wieloletniego doświadczenia, zasobów i zdolności do zapewnienia realizacji kompleksowego wykonawstwa instalacji inwestycyjnych i urządzeń oraz usług dla różnych gałęzi przemysłu, z naciskiem kładzionym na rynki zagraniczne. W naszej firmie znajdują zatrudnienie przede wszystkim bardzo dobrzy spawacze, instalatorzy, ślusarze, elektrycy, mechanicy i izolatorzy, posiadający wieloletnie doświadczenie w swojej dziedzinie, głównie związane z pracami wykonywanymi zagranicą. Nasze usługi oferujemy zwłaszcza w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i samochodowym.

WIZJA 2025

Budujemy naszą firmę z rozsądkiem i determinacją. Wierzymy w uczciwe i dobre jakościowo prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu na rynku należymy do partnerów stabilnych i poszukiwanych przez wszystkich, którym nasze usługi pomagają w osiągnięciu sukcesu. Mamy jasno sprecyzowane cele i posiadamy odpowiedni potencjał, aby doskonalić się.

MISJA 2025

Wykorzystując innowacyjne rozwiązania, najnowszą wiedzę i bardzo dobre wykonawstwo w obszarze montażu mechanicznego i elektrotechnicznego przyczyniamy się do rozwoju firmy, budowania dobrego wizerunku przemysłu czeskiego w świecie i aktywnej ochrony środowiska.

Oferujemy następujące usługi

 • Montaż i wykonawstwo elementów prefabrykowanych rurociągów
 • Montaż i wykonawstwo elementów prefabrykowanych cystern i zbiorników
 • Montaż i wykonawstwo elementów prefabrykowanych bloków zaworowych
 • Montaż i demontaż poszczególnych urządzeń i zespołów technologicznych a
 • Montaż i wykonawstwo elementów prefabrykowanych konstrukcji
 • Spawanie z użyciem automatów do spawania orbitalnego
 • Niedestrukcyjna kontrola wizualna spoin za pomocą endoskopów
 • Zgrzewanie tworzyw sztucznych
 • Montaż urządzeń elektrotechnicznych
 • Izolowanie rurociągów i zbiorników 

Spawarki orbitalne

Dokładne i szybkie spawanie jest podstawą jakości – to zapewniają między innymi nasze orbitalne półautomaty spawalnicze.

Endoskopy

Kolejnym ważnym elementem jakości jest monitoring niedestrukcyjny i udokumentowana rejestracja wykonanych spoin prowadzona za pomocą nowoczesnych endoskopów.

CERTIFIKACJE

Nasza firma uzyskała certyfikaty Výzkumneho ústavu pozemních staveb – certifikační společností, s. r. o. (Instytut doświadczalny budownictwa lądowego – Instytucja certyfikacyjna spółka z o. o.) i firmy TESYDO, s. r. o. zgodnie z normami:

 • ČSN EN ISO 9001:2009 dla systemu zarządzania jakością 
 • ČSN OHSAS 18001:2008 dla systemu  managementu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ČSN EN ISO 3834-2:2006 dla procesów spawania
 • ČSN EN 1090-1:2009+A1 dla oceny zgodności konstrukcji metalowych
 • ČSN EN 1090-2:2008+A1 dla wykonawstwa konstrukcji stalowych

Code of ethics

Oferta pracy

Celoročně hledáme a přijímáme kvalifikované pracovníky, kterým po zapracování nabízíme dlouhodobou spolupráci.

Przeglądaj

Referencje

I když realizujeme zakázky po celém světě (např. USA, Nový Zéland, Zambie), přeci jen největší objem naší práce směřuje do evropských zemí, a to jak do zemí EU, tak i do ostatních jako je například Švýcarsko nebo Norsko.

Przeglądaj
Ost-West Anlagenmontage s.r.o.
Masarykovo nám. 292
436 01 Litvínov
IČ: 28751647, DIČ: CZ28751647

Tel: +420 476 700 524
Fax: +420 746 111 180
E-mail: info@ostwest.cz